Organisasjonsstrukturen viser hvordan firmaet er strukturert ift. morselskap, søsterselskaper og datterselskaper.

Br Bjerkli AS er selve entreprenørbedriften og påtar seg grunnarbeider-prosjekter.
Br. Bjerkli eier 50% av Anleggsgrus AS, som driver grustak i Søberg på Melhus.

Lauvåsen Pukk AS produserer pukk og stein for salg. De driver også med utleie av knusing og sikting av grus og jord. For mer informasjon besøk lauvasenpukk.no.

BrB Transport AS driver med massetransport, noe avfallskjøring (krokbiler) samt har flak med kran.

Bjerkli Eiendom AS driver med eiendom samt utbygging/utviklings-prosjekter. Utvikling av Stormyra Industriområde på Stjørdal er selskapets store arbeidsområde framover.

Lauvåsen Pukk

Lauvåsen Pukk har eget pukkverk i Lånke i Stjørdal kommune. Der produseres det pukk til en hver bruk. Selskapet leverer varer til private, entreprenører, kommuner og andre statlige bedrifter. Private kan møte opp i pukkverket og få fylt opp bilhengere, eller bestille tilkjørt via nettbestilling.

Det er 5 arbeidere i produksjonen, og det produseres mellom 150 000 – 300 000 tonn med pukk fra pukkverket årlig. I tillegg til produksjon i eget pukkverk er firmaet ila. året ute på knuseoppdrag for andre.

Firmaet har 1 stk ny grovknuser, 1 stk finknuser og 3 stk sorteringsverk. I steinbruddet antas det å være igjen over 13 mill tonn med stein, slik at det vil være drift der i mange år framover.

De driver også med utleie av knusing og sikting av grus og jord. For mer informasjon besøk lauvasenpukk.no.

lauvasenpukk.no

Bjerkli Eiendom

Bjerkli Eiendom eier i dag Sutterøygata 7 på Stjørdal hvor alle firma har kontor og eget verksted. I tillegg leies det ut lokaler til andre firma, og per i 2019 leier Joker ENGROS og VRM hos oss. Selskapet har et eget industriområde på Stormyra (Lånke i Stjørdal) som er under utvikling. Her er det over 600 dekar med industri-arealer som skal bygges ut med tiden. Ved interesse av område ta kontakt for en prat. Det er utarbeidet eget salgsprospekt, som finnes hos Creto eiendomsmegling.

Selskapet har ellers noen eiendommen rundt- omkring. Da selskapet ble etablert i 1998 og utover, var selskapet involvert som deleier i mange ulike bygg i sentrum av Stjørdal. I tillegg har firmaet vært deleier i Hellsenteret en periode. Selskapet tar på seg utviklingprosjekter, og har blant annet bygd og solgt hytter, rorbuer i rekke og andre bolig-prosjekter.

Ta kontakt

BrB Transport

BrB Transport har 16 ansatte og har 13 biler med hengere av ulikt slag ,3 akslet, 4-akslet og tippsemier, lift og krok. Fordelt med 3 stk 3-akslede biler, 6 stk 4-aklsende, 4 stk tippsemier og 1 stk 4 aksl maskinsemi. Selskapet kjører alle oppdrag for Br. Bjerkli AS, men kjører også for andre entreprenører i Trøndelag – store og små. Dokumenteringssystemet til BrB Transport er elektronisk, og baserer seg på bruk av nettbrett ute i bilene. BrB Transport har alltid kunden i fokus og består av meget stabile og hjelpsomme sjåfører som yter det lille ekstra.

Ta kontakt