Omstrukturering av eierskap.Oppdatert 01.12.2023

Våre selskaper som ligger i Bjerkli Holding AS eies av to familiegrener, hvor Finnmyra AS på den ene siden eies av Steinar Marius og Palmer Steinar, og den andre siden POB AS eies av Siv Janne, Petter og Per Morten.

 

Fra 01.01.2024 fordeles eierskapet i selskapene (formelle vil skje ut i 2024), der hvor Br. Bjerkli AS, BrB Transport AS og eiendommen Sutterøygata 7 blir eid av Finnmyra AS, og Steinar Marius blir daglig leder.

Lauvåsen Pukk AS, Bjerkli Eiendom AS (unntatt Sutterøygata 7), Tomter AS samt Bjerkli sin andel i Smart Mobility Norway AS blir eid av POB AS, hvor Per Morten blir daglig leder i de heleide selskapene.

Familien er i fellesskap blitt enige om denne løsningen, og har sammen jobbet godt for å komme fram til denne løsningen.

Det legges opp til «business as usual», hvor det også skal legges opp til et godt samarbeid mellom bedriftene framover.

Det formelle arbeidet vil gå ut over i neste år, og vi vil bruke store deler av neste år på å ordne opp i ulike saker mellom selskapene, samt ha en høy grad av informasjonsutveksling.

Bakgrunnen for endringen er å redusere antall eiere slik at hver bedrift får et mer konsentrert fokus, som igjen vil kunne gi grunnlag for en stabil og sunn videre drift av selskapene.

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innen bygg- og anlegg.

Veganlegg

Større og mindre arbeider på alle slags veger; private, kommunale, fykesveger og riksveger. Vårt firma har i senere tid bygget flere kilometer ny E6 i Trøndelag.

Ta kontakt

Vann- og avløpsanlegg

Graver grøfter dyp og grunn, langt av sted. Legger alt av rør, fra bittesmå til flere meter i diameter, i alle typer materialer. Eget sveiseutstyr for speilsveising av PE-rør opptil 315mm. Alt av kummer. Via våre gode samarbeidspartnere tar vi ansvaret og bygger både renseanlegg, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner, pumpestasjoner.

Ta kontakt

Rivningsarbeid

Vi har eget utstyr og spesialtilpassede maskiner for riving. Tar på oss små og store oppdrag, og med sentral godkjenning i klasse 3 kan vi utføre de største og mest utfordrende riveoppdrag.

Ta kontakt

Tomtearbeid

Komplett grunnarbeid stort sett for større bygg og boligprosjekter. Vi gjør noen enkelt-tomter for private, men ikke ofte.

Ta kontakt

Fylling- og planeringsarbeid

Vi har god kunnskap og erfaring når det gjelder effektivt arbeid med fylling og planering. Alt fra terrengplanering for nydyrking til høge steinfyllinger over store områder.

Ta kontakt

Massetransport

BrB Transport

Med våre 16 biler frakter vi alt av masse; leir, grus, pukk, jord etc. På en runde med egne biler kan vi kjøre nesten 500 tonn med varer. Har semier og enkelt biler med henger. Kjører for alle som har behov for transport (også private personer). Leier inn kapasiteter fra andre firma ved behov.

Ta kontakt

Pukk- og grusproduksjon

Lauvåsen Pukk

Med egne knuse- og sikteverk for grov og fin stein produserer vi i alle fraksjoner. Eget steinbrudd i Lånke, Lauvåsen, og deleier via søsterselskap i grustak Anlegsgrus på Søberg. Tar i mot asfalt og ren betong for gjenbruk i Lånke. Selger også varer til private som dukker opp med henger, hvor man kan gjøre opp via kortteminal direkte i hjullaster.

Ring oss dersom du har behov for og få levert eller hentet masse i bigbag. Tar på oss leieknusing der andre har behov for knusekapasitet.

Ta kontakt

Totalprosjekter

Alt fra A – Å – hvor vi organiserer med andre aktører for et komplett prosjekt. Lagerhall, høydebasseng, bru, hytteprosjekter, boligprosjekter – for og nevnte noen prosjekter vi har gjennomført.

Ta kontakt