Br. Bjerkli AS er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1967. (AS stiftet i 1984).

Firmaet er et aksjeselskap og har et valgt styre. Firmaet ledes av daglig leder. Foruten daglig leder har firmaet 5 faglige ledere som er ansvarlig for oppfølging av arbeidene som firmaet gjennomfører. Antall ansatte varierer på grunn av sesongsvingninger, men pr. dato er det ca. 40 ansatte i firmaet. Noen av de ansatte fungerer som anleggsledere/formenn.

Firmaet disponerer blant annet følgende utstyr (antallet kan variere i noen grad):

 • 17 gravemaskiner (fra 2,5 til 50 tonn)
 • 3 større hjullastere
 • 3 mindre hjullastere
 • 3 dosere (fra 22 til 40 tonn)
 • 3 dumpere (fra 22 til 36 tonn)
 • 2 kompakt lastere
 • 4 valsetog
 • 35 servicebiler
 • sorteringsanlegg for grus og jord
 • komprimeringsutstyr
 • rørleggerutstyr
 • GPS og totalstasjon
 • data for masseberegning og stikking
 • eget bygg med kontor og verksted
Ta kontakt

Hovedsakelig er arbeidsoppgavene

kommunaltekniske arbeider, vegarbeider, tomtearbeider, fjellarbeider, massetransport, levering av grus og pukk, anleggsgartnerarbeider, rivings- og saneringsarbeider.

Oppdragsgiverne er i hovedsak nærliggende kommuner, Statens vegvesen og private proff-utbyggere. Vi gjør lite arbeid for private aktører. Våre søsterbedrifter leverer mye stein/pukk/grus til private (se side for bestilling av dette).

Firmaet har sentral godkjenning for ansvarsrett, godkjenningsnr.: 935 360 560. Firmaet er en godkjent opplæringsbedrift i 3 ulike kategorier, og har alltid lærlinger blant våre ansatte. Firmaet har godkjenningsbeviser og er medlem innen Miljøfyrtårn, StartBank, TransQ.

Bedriften har internkontrollsystem som alle ansatte får informasjon og opplæring i bruk av ved ansettelse. Disse systemer er nå 100% digital og oppdatert for tiden. På den digitale plattformen fins nå alt av informasjon som ansatte igjen finner på sin telefon, nettbrett eller data.

Vi mener at bedriften har noe av de beste dokumentstyringsprogrammer og systemer som man kan finne i bransjen per tid. Bedriften følger tidens miljøbestemmelser og krav, og det er ved de senere anskaffelser invester i 2 elbiler for varetransport, samt en hybrid gravemaskin og elektrisk vibroplate.

Vår bedrift har erfaring med fossilfrie prosjekter, og følger tett på utviklingen som foregår i målet mot 0-utslipp i prosjektene.

Ta kontakt

Organisasjonsstrukturen under viser hvordan firmaet er strukturert ift. morselskap og søsterselskaper.

Br. Bjerkli benytter all transport gjennom BrB Transport. Dette selskapet ble utskilt fra Br. Bjerkli AS i 2007. Lauvåsen Pukk AS driver steinbrudd, og har også knuseverk, sorteringsanlegg, flere hjullastere og gravemaskiner. Vi låner ut utstyr og mannskap i mellom våre firmaer for å være så effektive som mulig. Bedriftene er solidariske ovenfor hverandre og forplikter å hjelpe hverandre i ulike oppdrag.