Om oss


Brødrene Bjerkli sin historie starter i 1967


Br. Bjerkli A/S er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1967 (AS stiftet i 1984). Firmaet er et aksjeselskap og har et valgt styre. Firmaet ledes av daglig leder.

Foruten daglig leder har firmaet 5 faglige ledere som er ansvarlig for oppfølging av arbeidene som firmaet gjennomfører.

Antall ansatte varierer på grunn av sesongsvingninger, men pr. dato er det ca. 40 ansatte i firmaet. Noen av de ansatte fungerer som anleggsledere/formenn.

Firmaet disponerer blant annet følgende utstyr:
• 17 gravemaskiner (fra 2,5 til 50 tonn)
• 3 større hjullastere
• 3 mindre hjullastere
• 3 dosere (fra 22 til 40 tonn)
• 3 dumpere (fra 22 til 36 tonn)
• 2 kompakt lastere
• 4 valsetog
• 35 servicebiler
• sorteringsanlegg for grus og jord
• komprimeringsutstyr
• rørleggerutstyr
• GPS og totalstasjon
• data for masseberegning og stikking
• eget bygg med kontor og verksted


Sertifiseringer


Hovedsakelig er arbeidsoppgavene kommunaltekniske arbeider, vegarbeider, tomtearbeider, fjellarbeider, massetransport, levering av grus og pukk, anleggsgartnerarbeider, rivings- og saneringsarbeider. Oppdragsgiverne er i hovedsak nærliggende kommuner, Statens vegvesen og private proff-utbyggere. Vi gjør lite arbeid for private aktører. Våre søsterbedrifter leverer mye stein/pukk/grus til private (se side for bestilling av dette).

Firmaet har sentral godkjenning for ansvarsrett, godkjenningsnr.: 935 360 560. 

Firmaet er en godkjent opplæringsbedrift i 3 ulike kategorier, og har alltid lærlinger blant våre ansatte. Firmaet har godkjenningsbeviser og er medlem innen Miljøfyrtårn, StartBank, TransQ. 

Bedriften har internkontrollsystem som alle ansatte får informasjon og opplæring i bruk av ved ansettelse. Disse systemer er nå 100% digital og oppdatert for tiden. På den digitale plattformen fins nå alt av informasjon som ansatte igjen finner på sin telefon, nettbrett eller data. 

Vi mener at bedriften har noe av de beste dokumentstyringsprogrammer og systemer som man kan finne i bransjen per tid.

Bedriften følger tidens miljøbestemmelser og krav, og det er ved de senere anskaffelser invester i 2 elbiler for varetransport, samt en hybrid gravemaskin og elektrisk vibroplate.

 Vår bedrift har erfaring i arbeid med 0-utslippsprosjekter (i Trondheim). 

Organisasjonsstrukturen under viser hvordan firmaet er strukturert ift. morselskap og søsterselskaper. Br Bjerkli benytter all transport gjennom BrB Transport. Dette selskapet ble utskilt fra Br. Bjerkli AS i 2007. Lauvåsen Pukk AS driver steinbrudd, og har også knuseverk, sorteringsanlegg, flere hjullastere og gravemaskiner. Vi låner ut utstyr og mannskap i mellom våre firmaer for å være så effektive som mulig. Bedriftene er solidariske ovenfor hverandre og forplikter å hjelpe hverandre i ulike oppdrag


Image
  Image

  Per Morten Bjerkli


  Daglig leder i Br. Bjerkli AS


  Ansatt siden 2010 som posjekterleder etter skoleutdanning

  Daglig leder siden 2015.

   


  • per.morten@br-bjerkli.no
  • 99536065
  • Image

   Per Olav Bjerkli


   Daglig leder i:
   Bjerkli Holding AS
   BrB Transport AS
   Lauvåsen Pukk AS
   Bjerkli Eiendom AS
   Miljøstyring AS


   Eier firmaer sammen med sin bror Palmer Steinar Bjerkli.

   Arbeidet i firma siden 80-tallet, hvor brødrene i 1980 ble medeiere.


   • pob@br-bjerkli.no
   • 97676075
   Image

   Morten Einarsen


   Økonomi og regnskap for alle firma


    

   Ansatt siden 1997, og har arbeidet med regnskap siden da.

    


   • morten@br-bjerkli.no
   • 74824535
    

   Fakturainformasjon
   • Brødrene Bjerkli AS:
    bjerklifaktura@br-bjerkli.no

   • BrB Transport AS:
    brbfaktura@br-bjerkli.no

   • Lauvåsen Pukk AS:
    pukkfaktura@br-bjerkli.no


   Fakturaadresse (for samtlige firma):
   Sutterøygata 7, 7502 Stjørdal