Om prosjektet

Brødrene Bjerkli har utført en rekke oppdrag under ulike rammeavtaler for Avinor på Trondheim lufthavn Værnes. Oppdragene har variert fra mindre serviceoppdrag til større ombygginger og nybygg.

Vi har i dette arbeidet dannet oss en god kultur for arbeid med flyplassikkerhet og særlig strengt fokus på kvalitet i leveransene.

  • VA-arbeider
  • Kabelarbeider
  • Håndtering av forurensede masser
  • Rivningsarbeider
  • Asfaltarbeider
  • Betongarbeider

Snakk med oss

Oppdragsgiver

Avinor

Vår rolle

Hovedentreprenør

Type prosjekt

• Vann- og avløp
• Tomtearbeider
• Veg og parkering
• Rivningsarbeid
• Kabelarbeider

År

2018-2022

Kostnad

Ca. 16 mill