Om prosjektet

Riving og fjerning av betongdekker 30 – 60cm tykkelse, totalt 18 000 tonn revet betong. Riving og fjerning av erny-armatuer/kummer som er innstøpt i betongdekke.

Utgraving av masse og etablering av nytt forsterkningslag og nedre bærelag av pukk. Planering nedre bærelag og klargjøring for asfalteringer.

Støping av avlastningsplate i betong langs gjenliggende betongdekke. Etablering av kabelføringsstraseer og utstøping av lyspunkt for flushmonterte lys. Etablering av trekkekummer TK2 og TK3-kummer med lokk og ramme klasse F900

Snakk med oss

Oppdragsgiver

Avinor

Vår rolle

Hovedentreprenør

Type prosjekt

• Rivningsarbeid
• Vei og parkering

År

2019

Kostnad

Ca. 19 mill