Om prosjektet

Prosjektet innehar følgende:

  • Legging av 500mm vannledning
  • Etablering over 20 VA-kummer
  • Reetablering av store mengder landbruksdrenering
  • Utbedring av veier og gangveier

Snakk med oss

Oppdragsgiver

Malvik Kommune

Vår rolle

Hovedentreprenør

Type prosjekt

• Vann- og avløp
• Vei og parkering

År

2020-2022

Kostnad

Ca. 21 mill