Om prosjektet

Siktutbedring ved å lage ny skjæring i løsmasser og fjell langs FV705 for å etablere ny slakere kurve.

Veglinje ca. 300 meter, med 2000 m³ sprenging ved vegen.

Trafikkhåndtering med trafikk ÅDT 2800. Uttrauging, ny overbygning og asfaltering.

Snakk med oss

Oppdragsgiver

Trøndelag fylkeskommune

Vår rolle

Hovedentreprenør

Type prosjekt

• Veg og parkering

År

2020

Kostnad

Ca. 2 mill