Om prosjektet

Etablering av 1700 meter med nytt vann- og avløpsanlegg, el-anlegg samt veg og gang/sykkelveg. Dette er vår største kontrakt per tid.

Prosjektet innehar følgende:

  • Etablering av en pumpestasjon for spillvann.
  • Legging opptil 315m vannledning
  • Etablering over 60 VA-kummer
  • Sprenging over 100 000 m3 med fjell rett inntil E6, med start sprenging 30 meter over E6 kun 5-10 meter fra E6.
  • Riving gårdstun
  • Uttak av masser over 200 000 m3
  • Fylling med stein inntil 15m høyde for nytt industriområde, 300 000 m3
  • Sprenging av fjell ved Stav, ca. 250 000 m3 fjell.
  • Knusing og produksjon av pukk
Snakk med oss

Oppdragsgiver

Malvik Kommune og Stav handel og næringspark AS

Vår rolle

Totalentreprenør

Type prosjekt

• Vann- og avløp
• Tomtearbeider
• Vei og parkering
• Rivningsarbeid
• Pumpestasjon

År

2017 – går fortsatt

Kostnad

Ca. 140 mill