Om prosjektet

Prosjektet innehar følgende:

  • Graving for spuntarbeider
  • Utgraving av p-kjeller
  • Opparbeidelse av uteområde
  • Reetablering av kommunal vei

Snakk med oss

Oppdragsgiver

Skanska

Vår rolle

UE

Type prosjekt

• Vann- og avløp
• Vei og parkering
• Utomhusarbeider

År

2020-2021

Kostnad

Ca. 7 mill