Om prosjektet

Oppdragene utføres i trange veiter, langs trafikkerte veier og på åpne jorder året rundt.

Snakk med oss

Oppdragsgiver

Trøndelag fylkeskommune

Vår rolle

Totalentreprenør

Type prosjekt

• Arkeologisk graving

År

2015 - pågående

Kostnad

10 mill