Tjenester


Vi tilbyr et bredt utvalgt av tjenester innen bygg- og anlegg.


 

Vi utfører tjenester innen:

 

_

VeganleggStørre og mindre arbeider på alle slags veger; private, kommunale, fykesveger og riksveger. Vårt firma har i senere tid bygget flere kilometer ny E6 i Trøndelag.

 
 

_

Vann -og avløpsanleggGraver grøfter dyp og grunn, langt av sted. Legger alt av rør, fra bittesmå til flere meter i diameter, i alle typer materialer. Eget sveiseutstyr for speilsveising av PE-rør opptil 315mm. Alt av kummer.

Via våre gode samarbeidspartnere tar vi ansvaret og bygger både renseanlegg, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner, pumpestasjoner.


_

RivingsarbeiderHar eget utstyr og spesialtilpassede maskiner for riving. Tar på oss små og store oppdrag, og med sentral godkjenning i klasse 3 kan vi utføre de største og mest utfordrende riveoppdrag.

 
 

_

TomtearbeiderKomplett grunnarbeid stort sett for større bygg og boligprosjekter. Vi gjør noen enkelt-tomter for private, men ikke ofte. 


_

Fylling- og planeringsarbeiderVi har god kunnskap og erfaring når det gjelder effektivt arbeid med fylling og planering. Alt fra terrengplanering for nydyrking til høge steinfyllinger over store områder.

 
 

_

Massetransport (BrB Transport)Med våre 16 biler frakter vi alt av masse; leir, grus, pukk, jord et. 

På en runde med egne biler kan vi kjøre nesten 500 tonn med varer. Har semier og enkeltbiler med henger. Kjører for alle som har behov for transport (også private personer).  Leier inn kapasiteter fra andre firma ved behov.


_

Pukk- og grusproduksjon (Lauvåsen Pukk)Med egne knuse- og sikteverk for grov og fin stein produserer vi i alle fraksjoner.

Eget steinbrudd i Lånke, Lauvåsen, og deleier via søsterselskap i grustak Anlegsgrus på Søberg. 

Tar i mot asfalt og ren betong for gjenbruk i Lånke.

Selger også varer til private som dukker opp med henger, hvor man kan gjøre opp via kortteminal direkte i hjullaster. 

Ring oss dersom du har behov for og få levert eller hentet masse i bigbag.

Tar på oss leieknusing der andre har behov for knusekapasitet. 

 
 

_

TotalprosjekterAlt fra A - Å - hvor vi organiserer med andre aktører for et komplett prosjekt.

Lagerhall, høydebasseng, bru, hytteprosjekter, boligprosjekter - for og nevnte noen prosjekter vi har gjennomført.