Sertifiseringsprosess fra Nemko er satt i gang!


Vårt firma har nylig inngått avtale med Nemko om en sertifiseringsprosess innen kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015 og standarden for ytre miljø NS-EN ISO 14001:2015.

Prosessen starter for fult i desember i år, og vi forventer å kunne vise til en godkjenning innen standardene ila. vinteren 2020.

Vi gleder oss mye til dette arbeidet både på kort og lang sikt.


Image
Les mer om Nemko her