Selskaper


Bjerkli Holding AS har 6 datterselskaper


Organisasjonsstrukturen viser hvordan firmaet er strukturert ift. morselskap, søsterselskaper og datterselskaper.

Br Bjerkli AS er selve entreprenørbedriften og påtar seg grunnarbeider-prosjekter.
Br. Bjerkli eier 50% av Anleggsgrus AS, som driver grustak i Søberg på Melhus. 

Lauvåsen Pukk AS produserer pukk og stein for salg.

BrB Transport AS driver med massetransport, brøyting, noe avfallskjøring (krokbiler) samt har flak med kran. 

Bjerkli Eiendom AS driver med eiendom samt utbygging/utviklings-prosjekter. 

Stormyra Miljøstasjon AS er et firma under utvikling som er under etablering på Stomyra industripark på Lånke, og skal drive avfalls-gjenvinning på eget anlegg der.  

Sveberg Næringstomt AS er et firma som disponerer 11,3da tomt på det nye Sveberg handel- og næringspark. Tomten er ledig for både utleie og til interessenter for evt. kjøp. 

Image

Les mer om de andre selskapene i organisasjonen: