Sveberg N-P, infrastruktur

Marius Pågående

Vann- og avløp, Tomtearbeider, Veg og parkering, Rivningsarbeid, Pumpestasjon 2017 – 244 Malvik Kommune og Stav handel og næringspark AS ca. 140 000 000 Totalentreprenør Opparbeidelse av ny hovedinfrastruktur for nytt industriområde i Malvik. Etablering av 1700 meter med nytt vann- og avløpsanlegg, el-anlegg samt veg og gang/sykkelveg. Dette er vår største kontrakt per tid. Prosjektet innehar følgende: Klikk på …