Avinor Værnes flyplass, utbedring endefelt vest

Marius Ferdig

Veg og parkering, Rivningsarbeid, Elektro/tele 2019 268 Avinor AS ca. 10 000 000 Hovedentreprenør Fjerne over 12000m2 med  30-60cm tykk betong, utgraving av masse og oppbygging ny overbygning klart for asfaltering på flyplassens landing- og takeoffbane. Inkludert mye arbeid for elektro, med store krav til nøyaktig plassering av rør for bane/landings-lys. Klikk på knappen under, så kan du komme i …

Heggstadmoen

Heggstadmoen, avslutning deponi

Marius Ferdig

Vann -og avløp, Veg og parkering, Terrengarrondering 2016 – 2018 243 Trondheim kommune ca. 60 000 000 Hovedentreprenør Hovedentreprise med og lukke eldre avfallsdeponi i Trondheim Kommune. Klikk på knappen under, så kan du komme i kontakt med oss.