SØKER: Sjåfør for gravemaskin

Vi ønsker å ansette ny sjåfør på gravemaskin.

God erfaring innen maskinføreryrket er et krav for en eventuell ansettelse. 

Vårt kontor er på Stjørdal og våre oppdrag er for det meste i Trondheims-regionen. 

Vi arbeider primært mandag-fredag 07 – 15.30, med oppmøte på de ulike prosjekter. 

Søknader med CV bes sendes til: cv@br-bjerkli.no  

Vennligst oppgi i mail/søknad om søknaden behandles konfidensielt, da er det kun én hos oss som vet om søknaden inntil annet avtales. 

Vi vil i tillegg til å svare opp søkere legge ut på hjemmesiden når stillingene er besatt. Forventer å ha dette klart ila. noen uker. 

Ved spørsmål eller annet kan man som alternativ til å sende mail ringe 99 53 60 65.