SØKER: Prosjektleder, gravemaskinsjåfør hjul- og beltemaskin

Vi søker for tiden etter følgende stillinger:

1 prosjektleder.

1 sjåfør for vår hjulmaskin 18 tonn 2016 modell.

1 sjåfør for beltemaskin (størrelse ikke avklart).

Prosjektlederen:

Vi ønsker å øke med en prosjektleder pga. økende formelle krav ifbm. prosjektgjennomføringer, slik at man får mer tid per prosjekt.  

Prosjektlederen må ha god erfaring fra prosjektledelse innen grunnarbeidsfaget. Vedkommede bør være oppdatert iht. dagens gjeldende krav og regler innen faget. Kunnskap og erfaring vedr. de ulike kommuners VA-normer og andre retningslinjer er også en fordel.  Kalkulasjon av anbud vil også kunne være en del av jobben.

Vi har kontor på Sutterøygata på Stjørdal, hvor prosjektleder får disponert sitt eget kontor. I tillegg vil man disponere en bærbar PC som man kan jobbe direkte inn mot kontor-PC fra andre plasser, som f. eks ute på prosjektene.

Våre digitale systemer er helt oppdatert og vi mener å inneha et av bransjens mest effektive styringssystemer. 

 

Maskinfører hjul- og beltegraver:

Søker sjåfører med god erfaring innen maskinføreryrket. 

 

Søknader med CV bes sendes til: cv@br-bjerkli.no  

Vennligst oppgi i mail/søknad om søknaden behandles konfidensielt, da er det kun én hos oss som vet om søknaden inntil annet avtales. 

Vi vil i tillegg til å svare opp søkere legge ut på hjemmesiden når stillingene er besatt. Forventer å ha dette klart før fellesferie 2017.