Prosjektleder søkes.

Vi søker for tiden etter en prosjektleder som kan være med å styre noen av våre ulike prosjekter.

Prosjektlederen må ha god erfaring fra prosjektledelse innen grunnarbeidsfaget. Vedkommede bør være oppdatert iht. dagens gjeldende krav og regler innen faget. Kunnskap og erfaring vedr. de ulikes kommuner VA-normer og andre retningslinjer er også en fordel.  Kalkulasjon av anbud vil også være en del av jobben.

Vi har per i dag godt med arbeid, noe vi ser for oss vil vedvare i fremtiden. Våre ansatte er positive og vi anser arbeidsmiljøet g klimaet for å være veldig godt. Totalt i entreprenørbedriften er vi i dag 35 ansatte.

 

For henvendelser vedr. dette send CV og ta kontakt via mail: per.morten@br-bjerkli.no , evt. ring på tlf. 99536065.