Infoskriv til berørte/naboer vedr. kommende arbeider på E6 / Vuluvegen ved Sveberg

Trykk på linken under for å laste ned / se infoskrivet.  

Infoskriv til berørte/naboer

Brevet vil bli lagt i postkasser til nærmeste beboere i området Bjørnmyra / Svehøgda i kveld. 

Vi etablerer nå et register med telefonnummer som vi vil sende fremtidige varsler/info til,
vedrørende både sprengninger som vil foregå samt nattestengninger og evt. annen relevant
informasjon ifbm. vårt arbeid langs vegen.

Vi ber derfor alle som ønsker å motta informasjon om dette framover sende en SMS med teksten
«Info» til tlf: 406 25 898

Vi håper på forståelse for det ekstra bryderi og heft anleggsfasen medfører.