Br Bjerkli – 50 år i 2017

Br. Bjerkli er 50 år i 2017. Dette feires på Storlien Høgfjellshotell i helgen som kommer.

Palmer Malvin startet bedriften i 1967. Den blå mopeden på bildet er Palmer sin far, Petter Bjerkli sin. Bildet er tatt under utførelse av grunnarbeid for Remyra Grendehus, på eiendommen hvor firmaet har sin opprinnelse.

På bildet ser man også 2 maskiner av Br Bjerkli sine nye investeringer i perioden, en Moxy dumper og en Åkerman gravemaskin. Fra 1984 til 1988 kjøpte Br Bjerkli 3 nye maskiner (2 Åkerman gravemaskin og 1 Moxy dumper). Da det i 1984 ble innkjøpt en ny Åkerman gravemaskin, var dette den første nye gravemaskinen kjøpt på Stjørdal på 6 år. Så man kan si at det er mer vanlig med nye maskiner på Stjørdal i 2017 enn det var den gang.