Fosslia Hageby, 2012 til d.d.

Fosslia Hageby er et boligfelt under bygging i Stjørdal Kommune. Totalt ca 160 boenehter opparbeides. Oppstart for prosjektet var desember 2012, og arbeidet med hoved infrastruktur var ferdig på senhøsten 2013. Vi har arbeidet med all infrastruktur som VA-anlegg og veger og graving for hus samt grøntområder. Byggherre for prosjektet er Fosslia Hageby AS, www.fossliahageby.no