Persaunet helse- og velferdssenter, 2015 til 2016

Persaunet helse- og velferdssenter er et utbyggingsprosjekt for Trondheim Kommune hvor HENT er totalentreprenør og vi er underentreprenør for HENT.
Det er to bygg med parkkjeller under begge, hvor hovedbygget omfatter sykehjem og det andre omsorgshjem. Senterets størrelse er totalt litt over 16 000m2.
På prosjektet har vi ansvar for komplett grunnarbeid og utomhusarbeid.