Lyngen høydebasseng på Melhus, 2015 til 2016

Nytt høydebasseng ca 2000m3, 18,5m i diameter og 8m høyde, komplett leveranse.

Ny pumpestasjon, komplett leveranse.

VA-anlegg, ca 1100m 280mm PE vannledning, og flere ledninger i alle størrelser på mange hundre meter.