Lagerhall NAF Lånkebanen

Komplett leveranse av ny lagerhall ca 400m2 inkl. prosjektering. 

Det ble i forbindelse med tiltaket bortkjørt over 30 000m3 med fjell for å få en helhetlig flate i området.