E6 Hage Gylland, 2013 til 2014

E6 Hage Gylland er et prosjekt som startet tidlig 2013 og ble avsluttet mot sommeren 2014.

Hensikten med prosjektet var å sikre et godt tilbud for myke trafikanter samt trafikksikkerheten til de kjørende.

Total lengde ny E6 ca 2,4 kilometer. 12,5m vegbredde over 2 kjørefelt med midtdeler.