Om oss

Br. Bjerkli A/S er et maskinentreprenørfirma som ble etablert i 1967 (AS stiftet i 1984).
Firmaet er et aksjeselskap og har et valgt styre. Firmaet ledes av daglig leder.
Foruten daglig leder har firmaet 5 faglige ledere som er ansvarlig for oppfølging av arbeidene som firmaet
gjennomfører.

Antall ansatte varierer på grunn av sesongsvingninger, men pr. dato er det ca. 35 ansatte i
firmaet. Noen av de ansatte fungerer som anleggsledere/formenn.

Firmaet disponerer blant annet følgende utstyr:
• 12 gravemaskiner
• 3 større hjullastere
• 3 mindre hjullastere
• servicebiler
• sorteringsanlegg for grus og jord
• komprimeringsutstyr
• rørleggerutstyr
• GPS og totalstasjon
• data for masseberegning og stikking
• eget bygg med kontor og verksted

Hovedsakelig er arbeidsoppgavene kommunaltekniske arbeider, vegarbeider, tomtearbeider,
fjellarbeider, massetransport, levering av grus og pukk, anleggsgartnerarbeider, rivings- og
saneringsarbeider. Oppdragsgiverne er i hovedsak nærliggende kommuner, Statens vegvesen
og private proff-utbyggere. Vi gjør lite arbeid for private aktører.

Firmaet har sentral godkjenning for ansvarsrett, godkjenningsnr.: 935 360 560.
Bedriften har internkontrollsystem som alle ansatte får informasjon og opplæring i bruk av
ved ansettelse.

Organisasjonsstrukturen under viser hvordan firmaet er strukturert ift. morselskap og
søsterselskaper. Br Bjerkli benytter all transport gjennom BrB Transport. Dette selskapet ble
utskilt fra Br. Bjerkli AS i 2007. Lauvåsen Pukk AS driver steinbrudd, og har også knuseverk,
sorteringsanlegg, flere hjullastere og gravemaskiner. Vi låner ut utstyr og mannskap i mellom
våre firmaer for å være så effektive som mulig. Bedriftene er solidariske ovenfor hverandre og
forplikter å hjelpe hverandre i ulike oppdrag

 

Våre firma

 

BrB Transport AS har 13 ansatte og disponerer 12 anleggsbiler av ulikt slag. Fordelt med 2
stk 3-akslede biler, 5 stk 4-aklsende, 4 stk tippsemier og 1 stk maskinsemi.

Selskapet kjører alle oppdrag for Br. Bjerkli AS, men kjører også for andre entreprenører i
Trøndelag – store og små.
Dokumenteringssystemet til BrB Transport er elektronisk, og baserer seg på bruk av nettbrett
ute i bilene, hvor kunden får tilgang til egen nettportal med full oversikt over masse ut- og inn
av de ulike anlegg. I tillegg er det mulig å kvittere hvert enkelt lass ute på anlegget dersom
kunden ønsker dette.
I tillegg til massetransportering har selskapet vintervedlikehold av E6, E14 samt noen
fylkesveger i distriktet, hvor Mesta er oppdragsgiver.

Lauvåsen Pukk AS har 4 ansatte, og produserer mellom 200 000 – 400 000 tonn med pukk
fra pukkverket årlig. Selskapet leverer varer til private, entreprenører, kommuner og andre
statlige bedrifter. Alt av fraksjoner kan produseres i pukkverket, og bruddet tilbyr total
leveranser hva gjelder de fleste fraksjoner. Firmaet har 1 stk ny grovknuser (2015), 2 stk
finknuser og 3 stk sorteringsverk.
I steinbruddet antas det å være igjen over 10 mill m³ med stein, slik at det vil være drift der i
mange år framover.