Stor respons på utlyste stillinger

Vi har mottatt mange søknader i våre utlyste stillinger og responsen har vært større enn hva vi hadde forventet.

Dette medfører at vi trenger noe mer tid enn tenkt til å evaluere søknadene.

Det vil bli tatt kontakt med enkelte for et intervju i tiden som kommer, og vi regner med å ha unnagjort dette før 2. mai.