Miljøfyrtårnbedrift

Br. Bjerkli ble i januar 2013 en godkjent Miljøfyrtårnbedrift.
Som en Miljøfyrtårnbedrift arbeider man kontinuerlig med forbedringer innen det indre og ytre Helse- og Miljøarbeid.
Det jobbes hver år etter en handlingsplan og vi utarbeider en miljørapport hvor vi skal synliggjøre bedriftens fremgang.
Vi gratulerer oss selv og de ansatte – fult fokus!