Stor respons på utlyste stillinger

Vi har mottatt mange søknader i våre utlyste stillinger og responsen har vært større enn hva vi hadde forventet. Dette medfører at vi trenger noe mer tid enn tenkt til å evaluere søknadene. Det vil bli tatt kontakt med enkelte for et intervju i tiden som kommer, og vi regner med å ha unnagjort dette […]

Søker etter nye medarbeidere

Vi i Br. Bjerkli AS søker for tiden etter nye medarbeidere for å tiltre i stillinger som: – Prosjektleder – Anleggsarbeider – Maskinfører – ADK1 rørlegger – Service / verkstedarbeider (reparatør m.m). – Landmåler / stikningsingeniør Dersom noen av disse stillingene kan være noe for deg ber vi deg om å sende inn en søknad […]

Miljøfyrtårnbedrift

Br. Bjerkli ble i januar 2013 en godkjent Miljøfyrtårnbedrift. Som en Miljøfyrtårnbedrift arbeider man kontinuerlig med forbedringer innen det indre og ytre Helse- og Miljøarbeid. Det jobbes hver år etter en handlingsplan og vi utarbeider en miljørapport hvor vi skal synliggjøre bedriftens fremgang. Vi gratulerer oss selv og de ansatte – fult fokus!