Miljøfyrtårnbedrift

Br. Bjerkli ble i januar 2013 en godkjent Miljøfyrtårnbedrift. Som en Miljøfyrtårnbedrift arbeider man kontinuerlig med forbedringer innen det indre og ytre Helse- og Miljøarbeid. Det jobbes hver år etter en handlingsplan og vi utarbeider en miljørapport hvor vi skal synliggjøre bedriftens fremgang. Vi gratulerer oss selv og de ansatte – fult fokus!