Administrasjon

Daglig leder Br. Bjerkli AS

Per Morten Bjerkli

2014-02-14 10.37.17
+4799536065

per.morten@br-bjerkli.no

Daglig leder Bjerkli Eiendom AS

Daglig leder BrB Transport AS

Daglig leder Lauvåsen Pukk AS

 Per Olav Bjerkli

+4797676075
pob@br-bjerkli.no

Prosjekt 

Palmer Steinar Bjerkli

+4795076753

Prosjekt 

Jahangeer Shakerin

+4795205688

jahan@br-bjerkli.no

Prosjekt 

Steinar Marius Bjerkli

2014-02-14 10.34.02

+4741655391

steinar.marius@br-bjerkli.no

Prosjekt 

Roger Viken

+4740600171

roger@br-bjerkli.no

Prosjekt

Peder Vik

+4790923407

peder@br-bjerkli.no

Stikningsingeniør 

Håvard Høiaas

+4794149541

haavard@br-bjerkli.no

 Stikningsingeniør

Håkon Bjerkås

+4741560085

haakon@br-bjerkli.no

Økonomi (alle firma)

Morten Einarsen

2014-02-14 10.34.23

+4791786605

morten@br-bjerkli.no

BrB Transport 

Kontaktperson ved bestilling av transport / pukk:

Magnar Børseth

+4795076757

magnar@br-bjerkli.no

BrB Transport

Lauvåsen Pukk 

Kontaktperson ved bestilling av pukk / transport:

Margareth Fjæran

+4791566150

margareth@br-bjerkli.no

BrB Transport 

Lauvåsen Pukk 

Siv Janne Bjerkli

2014-02-14 10.35.34

+4799536075

siv.janne@br-bjerkli.no